Služby

V současnosti se nejvíce věnuji imobilním klientům, zejména po cévní mozkové příhodě, za kterými pravidelně dojíždím, a to v Plzeňském a Středočeském kraji nebo i části Prahy.

Poskytuji rekondiční a regenerační služby na základě získaného vzdělání. Hlavní metodikou, kterou uplatňuji je koncept Spiraldynamik - Intelligent Movement, založený fyzioterapeutkou Yolande Deswarte (Francie) a Dr. Christianem Larsenem (Švýcarsko).

Tento koncept využívá 3D pohybu a učí vás koordinaci v prostoru a edukaci správného držení těla. Vychází z anatomických poznatků, fyzikálních zákonů a vývoje lidského těla, proto je tento inovativní přístup využíván ve vrcholovém sportu, tanci, tělovýchově, rehabilitaci a dalších. Je vnímán jako návod pro použití vlastního těla.

Co je cílem mé práce?

Cílů, které si můžeme stanovit je mnoho. Vždy záleží na aktuálním stavu klienta a míře postižení. Tedy, při první návštěvě si vše probereme, řekneme jaké mohou být možnosti, provedu vyšetření a na základě poznatků stanovíme prvotní cíle. Neurologické diagnozy jsou poměrně náročné na rekonvalescenci a je nutno počítat s tím, že celý proces rekonvalescence je dlohodobého charakteru a může mít střídavý průběh.

1. Respektuji a dodržuji pravidla pro ochranu osobních údajů. 2. Fotodokumentace je použita z veřejně přístupných zdrojů.